Wie zijn wij?

MKB Subsidies is gespecialiseerd in het begeleiden van complete subsidietrajecten voor ondernemingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Onze werkwijze kenmerkt zich door expertise, optimisme, creativiteit en gedrevenheid. Maar mocht een traject echt niet subsidiabel blijken te zijn, dan zijn wij ook nuchter en realistisch genoeg om geen valse verwachtingen te wekken bij onze klanten. Ook die eigenschap moet een subsidieadviseur hebben, vinden wij.

Specialismen
Dankzij onze specialisatie zijn wij als geen ander thuis in regelingen op het gebied van innovatie, investeringen, (internationale) marketing en andere strategische (export)activiteiten. Wij begeleiden subsidietrajecten bij de volgende activiteiten:

  • product- en procesinnovaties en het opstellen van businessplannen hiervoor;
  • WBSO: eigen uren van onderzoek en ontwikkeling (R&D);
  • investeringen in een proefproductie of proefopstellingen in vervolg op een ontwikkeltraject onder bijv. WBSO of NIOF;
  • marktonderzoeken en marketingplannen;
  • haalbaarheidsonderzoeken (technisch en economisch);
  • marktgerichte exportactiviteiten;
  • het in dienst nemen van hoogopgeleide onderzoeksmedewerkers (hbo'ers en academici);
  • investeringen door toeristische MKB-ondernemers in bedrijfspanden, machines, apparatuur en inventaris;
  • subsidiescans: complete inventarisatie naar de subsidiemogelijkheden voor een en dezelfde klant met aansluitend het/de aanvraagtraject(en).

Naast deze specialismen hebben wij ook subsidieklussen verricht op het terrein van human resource management (HRM), transport en (duurzame) energie. Al was deze begeleiding tot nu toe steeds succesvol, wij laten dit soort advies liever over aan de echte specialisten.

Onze werkwijze?
Na afronding van uw goedgekeurde project kunt u de subsidie laten uitbetalen via een einddeclaratie. Onze ervaring is dat als ondernemers hun declaraties zelf verzorgen, die eindtrajecten regelmatig stroef verlopen of, in het ongunstigste geval, de subsidie niet eens wordt uitgekeerd.

Meestal komt dit doordat aanvragen in het beginstadium niet goed werden opgezet. Een aanvraag indienen blijkt namelijk lastiger dan menigeen denkt. Bovendien wilt u een minimum aan tijd kwijt zijn aan administratieve zaken en deadlines. U besteedt uw kostbare tijd liever aan ondernemen zelf. Daarom neemt MKB Subsidies graag uw complete subsidietrajecten op zich. Totaaloplossingen dus, vanaf het verzamelen van de basisinformatie voor de aanvraag tot en met de eindafrekening met de subsidieverstrekker.

Ieder subsidietraject vraagt om een specifieke benadering. Want iedere onderneming werkt anders en ieder project is anders. Daarom werkt MKB Subsidies niet met standaardoplossingen, maar bieden wij altijd maatwerk. Op deze wijze is uw kans op subsidiesucces maximaal.

No cure no pay
U vindt het niet prettig te moeten betalen voor diensten die niets opleveren. Omdat wij veel vertrouwen hebben in onze werkwijze, werken wij voor de meeste regelingen op basis van no cure no pay. Dus mocht uw subsidieaanvraag ondanks al onze goede zorgen toch niet worden gehonoreerd, dan kost het u ook niets.