NIOF 2013

Door het enorme succes van de vorige NIOF-regelingen, werd op 1 juni 2013 de nieuwe NIOF 2013 opengesteld. Een prachtige kans voor bedrijven in Noord-Nederland die willen innoveren en die de (internationale) marketing serieus nemen.

De NIOF is een subsidieregeling o.a. voor extern advies op het gebied van innovatie, marketing en HRM. Tevens komen materiaalkosten voor prototype bouw in aanmerking. De subsidie bedroeg in voorgaande jaren in veel gevallen 50% van de kosten (tot maximaal € 50.000 subsidie per project), een zeer welkome tegemoetkoming in de kosten voor innovatie en internationalisering.

NIOF2013: welke kosten zijn subsidiabel?

Onder meer de volgende activiteiten zijn subsidiabel:

  • ontwikkelingsprojecten (productontwikkeling);
  • haalbaarheidsonderzoeken (technisch en economisch);
  • (export)marktonderzoeken en opstellen (strategische) marketingplannen;
  • partner search;
  • deelname aan buitenlandse vakbeurzen die nieuw zijn voor de aanvrager;
  • begeleiding bij bedrijfsovernames;
  • HRM (bijv. het laten uitvoeren van een employability scan).

Deskundig en persoonlijk
Net als bij vele andere regelingen wil MKB Subsidies u graag bij de NIOF ondersteunen. Deskundig maatwerk en gedrevenheid zijn de basis voor ons succes. Wij maken bij een NIOF-aanvraag namelijk een optimale combinatie met andere regelingen zoals de WBSO.

Vragen over de nieuwe NIOF2013?
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.