Voorbeelden van succesvolle subsidietrajecten

MKB Subsidies is gespecialiseerd in het begeleiden van complete subsidietrajecten voor ondernemingen. Dankzij onze expertise en maatwerkoplossingen kunnen wij bogen op een succesvolle record van subsidietrajecten. Hieronder drie voorbeelden van dergelijke trajecten.

Smart card
Het meest recente voorbeeld van een succesproject is een ondernemer die in 2009 een Drentse onderneming overnam. Daarbij inbegrepen was een octrooi op de techniek van de integratie van vingerafdrukidentificatie in een smart card, waarop digitale persoonsgegevens worden bewaard. Onze klant huurde eerst een externe specialist in om de markten in Taiwan, China, Korea, Hong Kong en Singapore te onderzoeken. Leidt dit tot een 'go', dan heeft onze klant een Taiwanees bedrijf op het oog om in twee fasen het prototype te ontwikkelen.

Opgeteld vallen de ontwikkelingskosten naar verhouding hoog uit voor onze klant, die wel enige financiële buffer heeft, maar deze absoluut niet zelfstandig kan financieren. Daarom riep hij onze hulp in om voor beide trajecten subsidie aan te vragen. Inmiddels is het maximumbedrag van 200.000 euro aan ontwikkelsubsidie toegekend. Zonder onze bemiddeling was het in deze tijden erg moeilijk – zo niet onmogelijk – geweest om überhaupt een externe financier te vinden en was deze ontwikkeling misschien niet eens van de grond gekomen!

Jachtbouw
Veel van onze klanten komen uit de jachtbouwsector – waar we trouwens ook privé veel affiniteit mee hebben. Zo begeleidden we onlangs een Friese klant die tot nu toe alleen klassieke casco's van houten motorjachten aftimmerde. Ook deze sector voelt de klappen van de crisis. Maar dit was voor onze klant juist aanleiding om zich te oriënteren op de voor hem nieuwe werkwijze: de bouw van complete jachten wel van aluminium, een voor hem nieuw bewerkingsmateriaal.

Onze klant kreeg dankzij onze bemiddeling de helft van de externe advieskosten vergoed via een subsidie van 15.000 euro. Het project betrof de inhuur van een externe engineer die een aluminium jacht van 39 voet ontwierp inclusief 3D-lijnenplan en digitale vastlegging van het ontwerp op snijfiles. De subsidie gaf onze klant het laatste financiële zetje in de rug dat hij nodig had bij deze nieuwe product-marktcombinatie. Inmiddels beschikt hij mede dankzij deze subsidie over een goed gevulde orderportefeuille, een groot goed in deze tijden!

Exportmanagers
In de jaren 2006-2008, toen de economie nog floreerde, hebben wij een bedrijf in agrarische concepten begeleid bij een subsidieregeling voor de loonkosten van nieuwe exportmanagers. Omdat de onderneming steeds nieuwe buitenlandse markten wist aan te boren in Oost-Europa, kon men de loonkosten van elke nieuw aangetrokken exportmanager twee jaar lang gesubsidieerd krijgen.

Op creatieve maar tegelijk legale wijze ontwikkelden wij, in nauw overleg met de subsidieverstrekker, een op maat gesneden indienings- en declaratiemethode. Daardoor hebben wij voor het bedrijf in totaal 27 separate trajecten – alle succesvol! – kunnen indienen en is uiteindelijk bijna 5 ton aan loonkostensubsidie uitgekeerd. U kunt zich voorstellen hoe blij onze klant was met deze forse armslag toen de crisis niet lang daarna toesloeg! Helaas bestaat deze exportmanagersregeling al enkele jaren niet meer. Maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe creatief subsidieadvies tot (zeer) hoog rendement kan leiden.