WBSO en RDA: aantrekkelijk financieel voordeel voor veel bedrijven

WBSO: voor iedere werknemer in elke sector
Voert uw bedrijf S&O-werkzaamheden (Speur & Ontwikkeling of R&D) uit? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Deze landelijke subsidie geldt voor alle bedrijven: van eenmanszaak tot multinational, van starter tot familiebedrijf, zolang u en uw medewerkers uren aan deze werkzaamheden besteden.

De basis voor de WBSO vormen de eigen uren die een ondernemer en diens personeel steken in innovatie, wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek.

Welke werkzaamheden komen voor WBSO in aanmerking?
Wat wel of niet wordt verstaan onder S&O, is vastgelegd in de betreffende wetgeving. WSBO kent vier verschillende soorten projecten:

  • ontwikkeling van producten, processen of software;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • analyse van technische haalbaarheid;
  • technologisch onderzoek..

Wat levert de WBSO u op?
Via de WBSO ontvangt u een tegemoetkoming in de vorm van een vermindering op uw loonheffing en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting voor zelfstandigen). Afhankelijk van de mate van S&O werkzaamheden uitvoert, kunnen de voordelen flink oplopen: van enkele duizenden euro's tot enkele tonnen voor een middelgrote onderneming! Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u de subsidie elke maand direct verrekenen met uw fiscale loonafdracht. U hoeft dus niet te wachten tot het eind van het jaar: u profiteert direct al. Niet alleen dit jaar, maar ook in de volgende jaren dat u speur- en ontwikkelingswerk verricht.

RDA: aanvullend fiscaal voordeel op kosten & investeringen
Sinds 1 januari 2012 kunt u - naast het WBSO-voordeel op eigen S&O-uren - nu ook fiscaal voordeel halen op de S&O-gerelateerde investeringen en kosten via de RDA (Research & Development Aftrek). Een WBSO-beschikking is hiervoor een voorwaarde. De RDA kan worden toegekend aan uitgaven (bijv. de bouw van een lab of proefkas) en/of lopende kosten (bijv. het glaswerk en chemicaliën voor lab-onderzoek of kosten prototype). Het fiscaal voordeel van de RDA bedraagt voor 2013 liefst 54% op de VpB, en is daarmee 13,5% netto voordeel bij een VpB van 25%.

NB: Voor bedrijven en zelfstandigen met weinig WBSO-uren, bestaat er een forfaitair tarief voor RDA. Erg praktisch in de uitvoering.

Innovatiebox: nog meer voordeel
Als u voor de WBSO in aanmerking komt of een geldig octrooi bezit, biedt de Innovatiebox verdere aantrekkelijke voordelen. Met deze faciliteit kunt u een lager tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) krijgen op de winst die u op uw WBSO-projecten en uw octrooien behaalt.

Deskundig en persoonlijk tot en met uw administratie
MKB Subsidies ondersteunt u graag bij uw WBSO en RDA-aanvragen. Wij voeren de regelingen ook voor niet MKB-bedrijven succesvol en gedreven uit. Nadrukkelijk begeleiden wij u daarbij ook graag op administratief gebied. Daarmee voorkomen wij dat u bij eventuele controles problemen ondervindt.

Vragen over de WBSO en RDA?
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.